PL | +48 888 838 848 - IT | +39 366 34 39 331 office@biznes.center

                Joint Venture – Swatanie biznesowe to forma legalnej organizacji przedsiębiorstwa mającej na celu zawarcie czasowego partnerstwa biznesowego w którym dwie strony biorą udział w realizacji operacji, celem osiągnięcia obopólnych korzyści. Bardzo często przedsiębiorstwa decydujące się na ekspansje biznesową muszą godzić się na udział zarówno w korzyściach jak i ewentualnych stratach jakie może przynieść taka forma działalności. Ze względu na fakt, że dzięki takim działaniom można odnieść zdecydowanie więcej korzyści, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przyjrzenie się i skorzystanie z możliwości niesionych przez JV.

Głównymi powodami dla których przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na joint venture jest chęć rozszerzenia strefy wpływów, rozwoju produktów, wchodzenia na nowe rynki oraz dywersyfikacji prowadzonej przez siebie działalności.

Wiele biznesów działających na terenie tylko jednego państwa, może być postrzeganych jako silne i sprawnie działające machiny, przepełnione pomysłami na rozwój działalności poprzez innowacyjne produkty, usługi i idee.
Joint venture jednakże pozwala na znaczne poszerzenie możliwości i korzyści o elementy takie jak:

 • dostęp do lepszych surowców (w tym bardziej wyspecjalizowanego personelu),
 • większe możliwości rozwoju,
 • powiększanie i rozszerzanie zdolności technologicznych,
 • dostęp do rozwojowych, ustabilizowanych i dynamicznych rynków oraz kanałów dystrybucji,
 • dzielenie ryzyka z partnerami biznesowymi,
 • Joint venture bywa bardzo elastyczne; dla przykładu joint venture może mieć ograniczoną żywotność i pokrywać jedynie część misji przedsiębiorstwa, jednocześnie czasowo ograniczając zaangażowanie oraz biznesowy wysiłek danego segmentu firmy,
 • możliwość wydzielenia części biznesu z danego przedsiębiorstwa, celem zwiększenia potencjalnych przychodów; w części przypadków może to prowadzić do wydzielenia spółki córki, sprzedania działu firmy lub samego know-how do innego przedsiębiorstwa (jest to bardzo częsty schemat, świetnie sprawdzający się w przypadkach międzynarodowych JV).

                Wejście do Joint Venture to często bardzo ważna decyzja, który ma duży wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Ważnym elementem przed podjęciem decyzji jest odświeżenie swojej strategii biznesowej i biznes-planu. Takie podejście może bardzo pomóc przy odczytywaniu potencjalnie spodziewanych efektów. Przestudiowanie swojego modelu biznesowego zaś z pewnością może przynieść w szerszej perspektywie jedynie same korzyści. Przy prowadzeniu biznesu trzeba być świadomym swoich silnych i słabych stron – idealnym rozwiązaniem przed podjęciem decyzji jest przeprowadzenie analizy SWOT swojego przedsiębiorstwa.

Przy podjęciu decyzji o wyeksportowaniu swoich towarów lub usług poza granice kraju niejednokrotnie trzeba się wesprzeć pomocą specjalistów, posiadających rozległą wiedzę w tym temacie. Specjalistami takimi są z pewnością członkowie zespołu Drozd.biz, którzy są gotowi do tego aby wesprzeć każdego przedsiębiorcę chcącego wejść na tą nową i niewątpliwie niezwykle ekscytującą ścieżkę rozwoju firmy.

Co wpływa na szanse na sukces swatania biznesowego?
Dzięki dużemu doświadczeniu doradczemu naszego przedsiębiorstwa oraz badaniom nad nowoczesnym wyglądem joint venture byliśmy w stanie zebrać garść zaleceń które mogą mieć bezpośredni wpływ na podejmowanie i realizację strategicznych decyzji.

 1. Na początku należy dokładnie przeanalizować wszystkie szanse i zagrożenia związane z ekspansją na rynki zagraniczne.
 2. Następnym krokiem jest wyznaczenie deadlinów na znalezienie partnerów biznesowych. Określenie konkretnych dat wiążących zawsze pomaga w dążeniu do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.
 3. Spójrz na dotychczas istniejące relacje z partnerami biznesowymi. Wnioski płynące z dotychczasowych relacji, pomogą ustrzec się błędów przy nawiązywaniu kontaktów z partnerami z zagranicy.
 4. Sprawdź i rozważ wszelkie ewentualne możliwości pozyskiwania dodatkowych dofinansowań z instytucji rządowych oraz ze środków unijnych.
 5. Partnerzy w joint venture niekoniecznie muszą podzielać swoje cele i dążenia. Potencjalne źródła konfliktów powinny być wyłapywane jak najwcześniej i gaszone jeszcze w zarodku.
 6. Zaufanie między partnerami jest uważane za jeden z najważniejszych czynników dla sukcesu wspólnego przedsięwzięcia. Budowanie zaufania rozpoczyna się już podczas pierwszego dnia i pierwszych kontaktów – niezależnie czy jest to wymiana maili, rozmowa telefoniczna czy też bezpośrednie spotkanie.
 7. Proces negocjacyjny powinien uwzględniać czynniki takie jak potrzeby, najlepsze dostępne alternatywy, opcje, koncesje i uprawnienia, czas, moc, informacje, projekt joint venture, reakcje na zmieniające się okoliczności oraz wzajemne bezpośrednie relacje.
 8. Nie należy lekceważyć znaczenia żadnej z kwestii; finansowa, reklamowa i prawna, na odpowiednich etapach mają równie wysoki stopień relewantności. Strona reklamowa zazwyczaj jest modyfikowana w momencie rozpoczęcia działalności joint venture.
 9. Jeśli nie chcesz udostępniać żadnych poufnych informacji handlowych na wczesnych etapach negocjacji, lub jeśli istnieją bariery prawne w wydaniu istotnych informacji na temat cen, należy rozważyć skorzystanie z usług doradców finansowych i prawnych.
 10. Zarządzaj relacjami z partnerem w sposób bardzo staranny – ze stałymi kanałami komunikacji oraz konkretnymi i sprawdzonymi mechanizmami naprawiania sytuacji konfliktowych, a także z zarządzaniem poprzez stawianie wspólnych celów.

 

Oskar_Błaszkowski    Specjalista ds. Rozwoju Klienta na Rynki Zagraniczne Drozd.biz

                   Oskar Błaszkowski | www.drozd.biz 
                                 24.03.2015| Mały ZUS i Podatki na Facebooku 
                                                     | Optymalnie w Biznesie i Domu na Facebooku

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Zadzwoń do mnie teraz lub zapisz się na newsletter aby krok po kroku samodzielnie wybrać rozwiązania dla Ciebie najbardziej odpowiednie.

*
*

Subskrypcja udana. Odbierz pocztę!

%d bloggers like this: