PL | +48 888 838 848 - IT | +39 366 34 39 331 office@biznes.center

Cookies, Regulamin i Polityka Prywatności, Ochrona Danych Osobowych

Cookies (ciasteczka)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Intermedio Sebastian Drozd z siedzibą w Ładzin 67, 72-518 Ładzin.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Regulamin i Polityka Prywatności, Ochrona Danych Osobowych

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy lub publikacje zawarte na www.pl.biznes.center akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.

Jako właściciel zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób www.pl.biznes.center obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników www.pl.biznes.center

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj www.pl.biznes.center

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje Podstawowe
Administratorem danych osobowych jest Intermedio Sebastian Drozd z siedzibą w Ładzin 67, 72-518 Ładzin. Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi pośrednictwa i doradcze jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy. W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: biuro@drozd.biz lub adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Intermedio Sebastian Drozd ul. Ładzin 67, 72-518 Ładzin.

CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH PRZEZ INTERMEDIO
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług.
Twoje dane tkj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, nazwa i adres firmy, branża, są niezbędne w celu :
– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług, zapewnienia prawidłowej obsługi bezpośredniej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.
– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,
– prowadzenia danych statystycznych,
– zapewnienia zasady rozliczalności,
– wykonania prawidłowych rozliczeń podatkowych i księgowych,

GWARANCJA SPEŁNIENIA PRZEZ INTERMEDIO WSZYSTKICH TWOICH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
– prawo dostępu i sprostowania danych (informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania): jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych: jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Intermedio ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Intermedio czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
– prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli
a. Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
b. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
– masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Intermedio danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
– możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora,
a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Intermedio usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH PRZEZ INTERMEDIO
Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Intermedio może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Intermedio może udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie przedsiębiorcą lub osobą pracującą. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH E-BOOKÓW
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego e-booka wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail i płci, ewentualnie danych dodatkowych o które zostaniesz poproszony. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu.
Płeć jest daną statystyczną dot. moich czytelników.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez www.pl.biznes.center wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje system płatności.
W tym przypadku tylko właściciel systemu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze systemu płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI
Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadam i które zgodziły się z informacjami tutaj zawartymi.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości  z www.pl.biznes.center rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, e-booków (szkoleń), usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów www.pl.biznes.center
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.pl.biznes.center
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

INNE FORMULARZE
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie www.pl.biznes.center dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez serwis nie podlegają Polityce Prywatności.

KOMENTARZE
Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego
2. naruszają prawa osób trzecich
3. są wulgarne lub obsceniczne
4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne
5. są reklamą
6. są spamem lub niezamówioną informacją handlową
7. zawierają treści pornograficzne

- Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających w/w postanowienia, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe, obraźliwe albo zbędne.
- Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami.
W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.

PARTNERZY
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach www.pl.biznes.center. W przypadku pytań jestem do dyspozycji: sebastian@drozd.biz

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Stworzyłem www.pl.biznes.center, aby pomagać użytkownikom osiągnąć sukces w życiu poprzez zachowanie równowagi. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję.
Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
Zawarte na www.pl.biznes.center moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób, nie zawsze są zgodne z moją własną.

www.pl.biznes.center oraz jego właściciele nie biorą na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.
Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny.
Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Stworzyłem www.pl.biznes.center, aby pomóc Tobie znaleźć drogę do osiągnięcia sukcesu i zadowolenia w życiu.
Sebastian Drozd

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań?

Zadzwoń do mnie teraz lub zapisz się na newsletter aby krok po kroku samodzielnie wybrać rozwiązania dla Ciebie najbardziej odpowiednie.

*
*

Subskrypcja udana. Odbierz pocztę!